Sign In

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025

31/08/2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 28/3/2022 của Ban tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục THADS, từ ngày 17/8/2022 đến ngày 24/8/2022 Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức THADS; Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chi bộ Tổ chức cán bộ; Chi bộ Văn phòng – Tài chính, kế toán đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

Đồng chí Phan Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Đồng chí Vũ Tuấn Anh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng hoa chúc mừng
Đồng chí tân Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Nghiệp và tổ chức THADS


Đồng chí Phan Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng uỷ Cục THADS tỉnh tặng hoa chúc mừng
Đồng chí tân Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đồng chí Phan Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng uỷ Cục THADS tỉnh tặng hoa chúc mừng
Đồng chí tân Bí thư và Phó bí thư Tổ chức cán bộ và Chi bộ Văn phòng - Tài chính, kế toán
 

Các tin đã đưa ngày: