Sign In

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

12/07/2017

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng. Tham dự  Kỳ họp có  đồng chí  Êban YPhu, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng  79 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh YBiêr Niê phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung quan trọng: đánh giá  kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh. Nghe thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiến hành giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và quyết định Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; nghe Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Xem xét, thảo luận và thông qua 12 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030…

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnhkhóa IX
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4 có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và của cả giai đoạn 2016-2020. Đây là những vấn đề rất quan trọng, không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2017 và những năm tiếp theo mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân trong tỉnh. Do đó, các vị đại biểu tập trung nghiên cứu sâu kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Tin sưu tầm.

Các tin đã đưa ngày: