Sign In

Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

22/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 10/12/2019 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 17/4/2020, Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Do thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Vì thế, Chi bộ đã tổ chức không mở rộng mời các đồng chí là đại diện Công đoàn Cục, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục).
Phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đã kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên được quan tâm thường xuyên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục những nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ như: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; thống kê, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo  phức tạp, kéo dài về thi hành án dân sự của Hệ thống thi hành án dân sự tỉnh; công tác bồi thường nhà nước, công tác theo dõi xử lý vi phạm hành chính và công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự và thành lập các đoàn kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo Kế hoạch của Cục trưởng đã đề ra. Qua công tác kiểm tra đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại;
Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn các Đảng viên sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt để bầu ra Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới chất lượng, đảm bảo được việc thực hiện chủ trương nhất thể hoá.
Kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới (2020 – 2020). Được sự tín nhiệm của Đảng viên chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.
Như vậy, Chi bộ Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là Chi bộ sau cùng  thuộc Đảng bộ Cục đã thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 10/12/2019 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các tin đã đưa ngày: