Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN NẬM PỒ

22/12/2021

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN NẬM PỒ
 
       “ Thực hiện Quyết định số 531/KSTHADS-QĐ và Kế hoạch số 532/KH-VKS ngày 03/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS), từ ngày 20-23/12/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Nậm Pồ, thời điểm từ 01/01 đến 01/12/2021. Đoàn Kiểm sát gồm 05 thành viên, do đồng chí Phạm Thu Hằng, Trưởng phòng 8- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn”.
 

        Tổng hợp kết quả công tác THADS tại Chi cục thời điểm từ 01/01-01/12/2021 cụ thể:
        - Tổng số phải thi hành: 95 việc =1.601.868.000 đồng  ( trong đó số cũ chuyển sang: 45 việc = 1.520.992.000 đồng; số thụ lý mới: 50 việc = 80.876.000 đồng). Trong đó: Số ủy thác thi hành án: 02 việc = 19.400.000 đồng; Tổng số phải giải quyết: 93 việc = 1.582.468.000 đồng;  Số có điều kiện thi hành: 60 việc = 211.398.000 đồng; Số chưa có điều kiện thi hành: 33 việc = 1.371.070.000 đồng.
         - Số đã giải quyết: Số thi hành xong: 53  việc = 140.483.000 đồng; Số đình chi thi hành án: 02 việc = 32.000.000 đồng; Số miễn, giảm thi hành án: 0 việc =0 đồng.
          - Số còn phải giải quyết: Số có điều kiện thi hành: 05 việc = 38.915.000 đồng;  Số chưa có điều kiện thi hành là: 33 việc = 1.371.070.000 đồng;  Số tạm đình chỉ là: 0 việc = 0 đồng; Số hoãn là: 0 việc = 0 đồng.
         - Tổng số tiền đã thu được: 97.885.853 đồng: Số tiền  đã thu chưa thi hành của kỳ trước: 15.940.000 đồng;  Số tiền đã thu kỳ này: 81.945.853 đồng.
         - Đã chi: 75.740.000 đồng ( Nộp ngân sách nhà nước: 30.640.000 đồng; Trả cơ quan tổ chức xã hội là: 1.100.000 đồng; Trả công dân là: 44.000.000 đồng).
          - Số tiền còn tồn: 22.145.853 đồng ( Tại quỹ đơn vị: 600.000 đồng; Tại tài khoản Kho bạc là: 21.545.853 đồng).
 
           Sau 03 ngày làm việc sát sao, trách nhiệm, nghiêm túc, lắng nghe ý kiến giải trình của Chi cục,  Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Dự thảo kết luận kiểm sát, thông qua nội dung các Biên bản làm việc đến toàn thể tập thể chấp hành viên, công chức Chi cục THADS huyện để đơn vị khắc phục những vi phạm, thực hiện tốt hơn công tác THADS trên địa bàn huyện Nậm Pồ trong năm 2022 và các năm tiếp theo./.                      
                                                                                                                        Người Viết
                                                                  Đỗ Thành Trung - Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Nậm Pồ
                                                     

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: