Sign In

Hội nghị Tổng kết Hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom năm 2017

05/01/2018

Hội nghị Tổng kết Hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom năm 2017
Ngày 04/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2017. 
Ngày 04/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; Đồng chí Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; Đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; Các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân huyện Trảng Bom.
Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thanh Hợp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom đã báo cáo kết quả tổ chức Hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2017 và nghe ý kiến phát biểu, góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp hỗ trợ của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự của Đồng chí Lê Ngọc Tiên, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong công tác kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên ngành 05/2016 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Đã tổ chức sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành ở huyện, tổ chức đoàn thể chính trị Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn trong công tác thi hành án dân sự, sự phối hợp của ngành kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án, giám sát của Hội đồng nhân dân và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các cấp trong công tác tổ chức thi hành bản án.
Kết quả công tác tổ chức thi hành án của huyện mặc dù số việc, tiền thụ lý năm 2017 tăng cả về việc và tiền tăng nhưng có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết xong 1950/2822 việc có điều kiện thi hành (đạt 70%) và 73 tỷ/244 tỷ (đạt 30%) về tiền. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đã tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp trước đây đã được giải quyết. Đặc biệt là sự phối hợp của các ngành trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự, trong năm 2017 đã cưỡng chế có huy động lực lượng 65 vụ.
Trong năm 2018, yêu cầu Chi cục Thi hành án án huyện Trảng Bom cần phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, phát huy vai trò phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và Thị trấn trong huyện.
Thực hiện rà soát, phân loại, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện xin ý kiến xử lý các vụ việc phức tạp của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, trong đó chú ý các vụ việc liên quan tín dụng ngân hàng, các vụ việc tồn đọng trên 03 năm chưa xử lý xong.
Tăng cường công tác kiện toàn, đề cao trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật thực thi công vụ.
Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã phát biểu, đánh giá cao vai trò tham mưu của cơ quan thường trực trong tổ chức hoạt động thi hành án dân sự, công tác tổ chức chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đạt được yêu cầu. Kết quả công tác thi hành án và giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến rõ nét và chỉ đạo các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã và thị trấn phát huy tinh thần, trách nhiệm phối hợp hỗ trợ trong công tác tổ chức thi hành án dân sự.

                                                                                 Huỳnh Trọng Nhân - Chuyên viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Các tin đã đưa ngày: