Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

22/12/2017

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX
Kỳ họp được tiến hành từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Kỳ họp được tiến hành từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) đã nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, các báo cáo chuyên đề; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018.
Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về khó khăn trong giải quyết tài sản thế chấp liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng có giá trị lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng, ông Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, Cục Thi hành án dân tỉnh sẽ  lập kế hoạch triển khai chương hành động liên quan đến tổ chức thi hành án đối với các vụ việc án Tín dụng ngân hàng, quán triệt đến từng Chấp hành viên, yêu cầu các Chấp hành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng các biện pháp quy định của pháp luật để xử lý nhanh đối với các vụ việc liên quan đến Tín dụng ngân hàng.

                                                   
      Ông Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ yêu cầu lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện bố trí, phân nhiệm vụ cho Chấp hành viên có kinh nghiệm và trách nhiệm để thụ lý, thi hành các vụ việc án có liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tạo điều kiện để xử lý nhanh và đúng pháp luật. Đồng thời, tiến hành tổ chức họp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với các chi nhánh ngân hàng để kịp thời cung cấp thông tin, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án như: miễn giảm lãi suất, nhận tài sản, phân chia tài sản để bán...
Trong thời gian tới, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra và tiến hành đôn đốc trực tiếp đến các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn, làm việc với từng Chấp hành viên đang tổ chức thi hành các vụ việc án tín dụng, ngân hàng gặp khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, các Chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành vụ việc để nâng cao kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng. Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban Ngành, chính quyền địa phương xử lý các trường hợp còn vướng về giấy chứng nhận quyền sở hữu, có sự chênh lệch về mốc giới, về diện tích... để xử lý nhanh tài sản.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền, có cơ chế thích hợp để giải quyết các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Kết quả trả lời chất vấn của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai được chủ tọa và các đại biểu đồng tình và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự.
                                                                                 Huỳnh Trọng Nhân - Chuyên viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: