Sign In

Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục THADS tỉnh

05/09/2022

Ngày 31-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Thái Bảo (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục THADS tỉnh
Ngày 31-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Thái Bảo (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục THADS tỉnh.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, với tính chất đặc thù, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai nằm trong các tỉnh có số thụ lớn về việc, về tiền của cả nước; trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp với nhiều loại tài sản phải xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hệ thống THADS toàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện. Đồng thời bằng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức, người lao động, nhất là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, công tác THADS của cả tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, năm 2021, tổng số lượng phải thi hành trên 27 ngàn việc (số có điều kiện thi hành hơn 20 ngàn việc); đã thi hành xong trên 15 ngàn việc và đạt tỷ lệ 73,33 %. Tổng số tiền phải thi hành trên 5.500 tỷ đồng (số có điều kiện thi hành hơn 1.800 tỷ đồng); đã thi hành xong trên 882 tỷ đồng, đạt tỷ lệ  49, 01 % số tiền có điều kiện thi hành và vượt chỉ tiêu được giao. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số phải thi hành trên 19 ngàn việc (số có điều kiện thi hành hơn 12 ngàn việc); đã thi hành xong trên 6.100 việc và đạt tỷ lệ 68 %. Tổng số tiền phải thi hành trên 5.000 tỷ đồng (số có điều kiện thi hành hơn 1.400 tỷ đồng); đã thi hành xong trên 455 tỷ đồng, đạt tỷ lệ  42% số tiền có điều kiện thi hạnh và vượt chỉ tiêu được giao năm 2022.
Bên cạnh những mặt tích cực, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, các án tồn đọng từ nhiều năm trước còn nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp nên cho đến hiện tại vẫn chưa giải quyết dứt điểm; quá trình tổ chức thi hành án còn 1 số vụ việc vẫn còn vi phạm về quy trình, thủ tục thi hành án; ý thức chấp hành của người phải thi hành án chây ỳ, né tránh…
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Thái Bảo chia sẻ, Đồng Nai có đông dân cư, số lượng án rất lớn, trong điều kiện đội ngũ cán bộ của toàn hệ thống THADS tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực trong công việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn. Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của Cục THADS tỉnh cũng như các Chi cục THADS cấp huyện trong thời gian vừa qua.
Sau buổi giám sát, đoàn sẽ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận chính thức và báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có sự chỉ đạo trong thời gian sắp tới, nhằm giúp việc THADS trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Đồng thời đề nghề Cục THADS tỉnh phải có chương trình kế hoạch cụ thể để giải quyết sớm những vấn đề còn hạn chế, thiếu xót mà đoàn chỉ ra, nâng dần chất lượng hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: