Sign In

Ban Chỉ đạo Thị hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

11/03/2022

Ban Chỉ đạo Thị hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tác năm 2021 và  phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Ban Chỉ đạo Thị hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Các thành viên tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành thi hành án dân sự
(ĐN)- Sáng ngày 11-3, Ban Chỉ đạo Thị hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
Trong năm 2021,  toàn ngành THADS tỉnh tổ chức thi hành được trên 20,5 ngàn vụ việc (đạt tỉ lệ 73.33% số vụ việc có điều kiện thi hành) và gần 883 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 49,1% số tiền có điều kiện thi hành). Trong đó, thi hành đối với khoản thu ngân sách cho Nhà nước đạt 49 tỷ đồng, tín dụng ngân hàng trên 128,3 tỷ đồng, tổ chức cưỡng chế 160 vụ việc, đấu giá tài sản thành 17 vụ việc…
Đạt được kết quả này, theo Cục THADS tỉnh (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo THADS tỉnh), Ban chỉ đạo luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Các ngành đoàn thể, đơn vị, nhất là các thành viên trong Ban chỉ đạo đều tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động THADS và đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quy chế phối hợp, công tác THADS và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp vẫn còn vướng mắc về vấn đề thể chế nên các thành viên trong Ban chỉ đạo vẫn chưa tìm được quan điểm chung để kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành Trung ương cho ý kiến và hướng xử lý từng vụ việc cụ thể.
Để công tác phối hợp được nhịp nhàng, đạt kết quả cao và công tác THADS năm 2022 đạt được chỉ tiêu về việc, tiền theo chỉ tiêu của Bộ tư pháp, Tổng Cục THADS, UBND tỉnh giao, Ban chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu, Cục THADS tỉnh ngoài sự tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tổng Cục THADS cần phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các thành viên trong việc tổ chức sâu rộng Luật THADS; tổ chức thi hành án, giải quyết vướng mắc trong vấn đề xung đột pháp lý; đề ra các giải pháp phù hợp trong tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn còn phức tạp. Nhật là, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan THADS trong việc tổ chức cưỡng chế; tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc tổ chức phối hợp trong THADS, tổ chức cưỡng chế…
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Tiến Dũng cũng chỉ đạo, ngành THADS không ngừng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác THADS, luôn nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, có năng lực chuyên môn, bản lĩnh để đương đầu với nhiệm vụ được phân công ngày một nhiều, khó khăn, thử thách. Đồng thời, tập trung, dồn sức, trí tuệ xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn động và phải luôn chủ động phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong công tác của ngành và của Ban chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 mà hội nghị đã thông qua.

Các tin đã đưa ngày: