Sign In

Sáng (18/8), Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Long Thành

18/08/2022

Sáng  (18/8), Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Long Thành
Sáng nay (18/8), Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Long Thành. Ông Tạ Quang Trường, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HÐND tỉnh làm trưởng đoàn
Báo cáo về công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn huyện Long Thành thời gian qua cho thấy, Ban chỉ đạo THADS huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục thực hiện nhiệm vụ; Công tác phối hợp giữa Chi cục với cơ quan, ban ngành trong công tác THADS được chú trọng, tăng cường, nhất là nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành như: Cung cấp thông tin tài sản, giải quyết việc thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân phải thi hành án tự nguyện thi hành, cưỡng chế thi hành án… Năm 2021 Chi cục THADS huyện Long Thành đã xử lý được trên 1380 vụ/3024 vụ. Từ tháng 10/2021 đến 31/3/2022 đã thi hành xử lý xong 531 vụ/1178 vụ; lượng án tồn còn nhiều cụ thể: thi hành án kéo dài trên 5 năm còn 120 vụ; án tồn trên 3 năm còn 26 vụ; án trên 1 năm chưa xử lý 990 vụ. Tại buổi giám sát các thành viên đoàn đã đưa ra nhiều kiến nghị, chỉ ra những tồn tại trong công tác thi hành án dân sự… như việc xác minh trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài sản; xử lý tài sản, bán đấu giá; thu hồi… Đại diện đoàn, ông Tạ Quang Trường, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HÐND tỉnh kiến nghị ban chỉ đạo THADS, Chi cục THADS huyện Long Thành cần đưa ra giải pháp hoặc chỉ tiêu hàng năm để xử lý; phân loại án tồn đọng; cần xác minh rõ điều kiện thi hành án; tập trung trong việc xử lý chứng từ, đặc biệt liên quan đến đất đai cũng như thu hồi tài sản…

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: