Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022

31/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022
31/12/2021
 
          Thực hiện Hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, ngày 31/12/2021, Cục THADS tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh -Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Phó Bí Thi Chi bộ - Phó Cục trưởng, Đồng chí Đoàn Công Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Đồng Nai.
 
          Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cục THADS tỉnh; Báo cáo kết quả vận động thực hiện phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Năm 2021, Công đoàn Cục THADS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, cán bộ công chức; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, các cơ quan THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Về việc đạt 73,33% về tiền đạt 49,01,%. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được triển khai toàn diện, kịp thời theo yêu cầu của ngành và địa phương.
          Hội nghị cũng là dịp để công chức, người lao động Cục THADS tỉnh tham gia một số ý kiến thảo luận, góp ý bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động. Đồng thời để ghi nhận những thành tích đạt được trong năm công tác 2021.
          Kết thúc Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm tới, tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án quan trọng giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực THADS; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động THADS và thực hiện tốt việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động.
 
Nguyễn Ngọc Cưỡng – Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin đã đưa ngày: