Sign In

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. (17/07/2017)

         Thông tư quy định về nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; kho vật chứng, nội quy kho vật chứng, tài sản tạm giữ; trách nhiệm của Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Kế toán, Thủ kho vật chứng, Bảo vệ kho vật chứng và các cá nhân có liên quan khác trong quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; tiếp nhận, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù.

Triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an (08/09/2015)

Ngày 21/8/2015 Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước - UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an (File đính kèm)
Các tin đã đưa ngày: