Sign In

Hiến máu tình nguyện năm 2019

15/11/2019

Hiến máu tình nguyện năm 2019
Triển khai thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Tân Hồng đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện nhân đạo trong năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Hồng.
Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các công đoàn viên trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu. Kết quả, trong năm 2019 Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện đã hiến tặng 04 đơn vị máu trên 02 đơn vị máu, vượt 200% chỉ tiêu trên giao, góp phần tăng thêm lượng máu vào Ngân hàng máu.
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Chính vì vậy, Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Tân Hồng đã tích cực tham gia hiến máu, với mong muốn đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh.


Theo Phan Văn Tàn, Công đoàn Chi cục THADS Tân Hồng

Các tin đã đưa ngày: