Sign In

Hoạt động của Cục

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp: Vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

17/07/2021

Thi hành án dân sự là một lĩnh vực công tác có nhiều phức tạp, việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của các bên đương sự. Đây là lĩnh vực rất dễ phát sinh khiếu nại,...

Hoạt động của các Chi cục

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN LAI VUNG: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

19/07/2021

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung xin trân trọng giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Lai Vung từ khi thành...