Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

15/04/2021

Ngày 14/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Ông Vũ Quang Hiện – Cục trưởng chủ trì Hội nghị,...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò tổ chức cưỡng chế chuyển giao tài sản là quyền sử dụng đất

12/04/2021

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò đã tổ chức cưỡng chế đối với ông M.H.T chuyển giao tài sản là quyền sử dụng đất cho ông N.V.T tại địa chỉ: ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.