Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2022 (06/01/2023)

Chiều ngày 06/01/2023, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Quang Hiện – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, tham dự Hội nghị có đại diện phòng Thi đua khen thưởng – Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính.

Tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vụ việc thi hành án kéo dài, tồn đọng (17/11/2022)

Chiều ngày 15/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.

Hội thao Khối thi đua số 6 thành công tốt đẹp (05/09/2022)

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). Khối thi đua số 6 đã tổ chức thành công hội thao thể dục thể thao.

Những điểm mới trong Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về giải quyết khiếu nại trong Thi hành án dân sự (12/05/2022)

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2022 và thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp (Thông tư số 02). Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp (Thông tư số 13) có một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung như sau:

Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc (23/03/2022)

Sáng ngày 22/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng chủ trì Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
Các tin đã đưa ngày: