Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thăm và chúc tết tại Chi cục THADS huyện Cao Lãnh

02/02/2024

Sáng ngày 01/02/2024 đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục thăm và chúc tết tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh.