Sign In

Hoạt động của Cục

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp: Vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

17/07/2021

Thi hành án dân sự là một lĩnh vực công tác có nhiều phức tạp, việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản của các bên đương sự. Đây là lĩnh vực rất dễ phát sinh khiếu nại,...

Hoạt động của các Chi cục

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN LAI VUNG: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

19/07/2021

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung xin trân trọng giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Lai Vung từ khi thành...

Nghiên cứu trao đổi

Một số điểm mới về nâng bậc lương đối với công chức, người lao động có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021

09/07/2021

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động....

Thông tin khác

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

01/06/2021

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016....