Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023

17/01/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 17/01/2023, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười thực hiện tốt công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

17/01/2023

Một trong những kỹ năng để tổ chức thi hành án dân sự đạt hiệu quả, thì công tác vận động thuyết phục là một biện pháp không thể thiếu, đặc biệt nếu có sự chỉ đạo sâu sát từ Ban Chỉ đạo THADS, sự phối hợp nhịp nhàng, có trách nhiệm từ Mặt trận, Đoàn...

Thông tin khác

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2022

06/01/2023

Chiều ngày 06/01/2023, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Quang Hiện – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự,...