Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa tỉnh Đồng Tháp

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

09/11/2023

Sáng ngày 09/11/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất của hộ ông Võ Văn Lắm và bà Nguyễn Thị Loan, địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tham gia buổi cưỡng chế...

Hoạt động của các Chi cục

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát công tác thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

02/11/2023

Ngày 31/10/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác THADS về đất đai và tài sản nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2023, theo Kế hoạch số 18/KH-HĐND-BPC ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện...