Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2021.

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng năm 2020

15/01/2021

Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 791/2015/QCPH ngày 16/10/2015 và Kế hoạch số 72/KH-CTHADS ngày...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2020

24/12/2020

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 01/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 10-KH/BTCĐUK ngày 11/11/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên...

Quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ đầu năm 2021

04/12/2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo đó, Nghị định đã hướng dẫn cụ thể tuổi nghỉ hưu trong các trường hợp lao động...

Một số điểm mới của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

28/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định gồm có 5 Chương, 80 Điều và bản phụ lục kèm theo.