Sign In

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hoạt động của Cục

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

28/04/2023

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Thanh Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Tháp...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức cưỡng chế giao tài sản là Quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá

01/06/2023

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức thi hành Quyết định số 29/2021/QĐST-DS ngày 09/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Quyết định thi hành án 524/QĐ-CCTHADS ngày 21/6/2021 của Chi cục Thi hành...

Vài suy nghĩ về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự.

08/05/2023

Qua hội nghị triển khai, quán triệt, giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vũng mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hệ thống...