Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ động tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

21/10/2021

Năm 2021, tỉnh Đồng Tháp phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến công tác thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh. Song, với sự quan tâm chỉ đạo...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác THADS năm 2021

22/10/2021

Năm 2021 kết quả thi hành về việc đạt tỷ lệ 87,16%/83.50%, vượt 3.66% so với chỉ tiêu được giao; về giá trị đạt tỷ lệ 62,29%/42.10%, vượt 20.19% so với chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, các mặt công tác khác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.  

Một số vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

14/09/2021

Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân theo luật định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo là góp phần thực hiện quyền dân chủ, khẳng định bản chất tốt đẹp của nhà nước ta là nhà nước...

Những điểm mới cần lưu ý khi thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kể từ ngày 15/8/2021

20/09/2021

Từ ngày 15/8/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người...