Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Hoạt động của Cục

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

11/05/2022

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Tỉnh - Phạm Thiện Nghĩa đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Hoạt động của các Chi cục

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát những vụ việc thi hành án còn tồn đọng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng

13/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-HĐND ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và kế hoạch tổ chức phiên chất vấn về công tác thi hành án dân sự các vụ việc thi hành án dân sự từ trước năm 2015 và án phải thi hành có liên quan đến...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức "Lễ kết nạp đảng viên mới"

20/05/2022

Chiều ngày 19/5/2022, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức "Lễ kết nạp đảng viên mới" cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hương Thảo. Tham dự buổi lễ có toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cơ sở Cục Thi...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án

18/11/2021

Trong những năm gần đây, công tác công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối...

Những điểm mới trong Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về giải quyết khiếu nại trong Thi hành án dân sự

12/05/2022

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2022 và thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP...