Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Hoạt động của Cục

Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án

19/04/2021

Sáng ngày 16/4/2021, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành giao quyền sử dụng đất của ông B.M.T, H.K.L, B.K.L, B.T.T.T, N.M.L, B.M.M, B.T.H.H, B.T.H.H, B.T.H.L và B.H.Đ cho bà L.T.M (đại diện theo ủy quyền là ông T.T.T) diện...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò tổ chức cưỡng chế chuyển giao tài sản là quyền sử dụng đất

12/04/2021

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò đã tổ chức cưỡng chế đối với ông M.H.T chuyển giao tài sản là quyền sử dụng đất cho ông N.V.T tại địa chỉ: ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Một số điểm mới về công tác văn thư theo quy định của Chính phủ

15/04/2021

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng...

Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

16/04/2021

Qua theo dõi, tổng hợp thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận thấy hiện nay cơ quan THADS còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, do đó,...