Sign In

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát công tác thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

02/11/2023

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát công tác thi hành án dân sự huyện Thanh Bình
Ngày 31/10/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác THADS về đất đai và tài sản nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2023, theo Kế hoạch số 18/KH-HĐND-BPC ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình.
Thành phần Đoàn giám sát gồm: ông Nguyễn Đoàn Huy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện/Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Đoàn; ông Nguyễn Văn Tấn Tài, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện; ông Mai Văn Đối, Phó Chủ tịch UBND Huyện và đại diện các ngành Huyện, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Thanh Bình cùng dự.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác THADS về đất đai và tài sản nhà ở gắn liền với đất trong năm 2023 thì tổng số thụ lý 58 việc: trong đó 23 việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, 23 việc án tín dụng ngân hàng, 12 việc án hợp tác xã; đã thi hành xong 23 việc; hoãn 04 việc; chưa có điều kiện 01 việc; đang thi hành 30 việc. Đoàn đã tiến hành giám sát việc theo dõi, quá trình giải quyết hồ sơ của từng Chấp hành viên có theo quy định pháp luật.

Qua giám sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự lần này, Hội đồng nhân dân Huyện nhận thấy Chi cục THADS huyện Thanh Bình đã thực hiện tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, điều hành tốt việc phân công chấp hành viên tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, đa số các vụ việc được tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát nhận thấy trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Thanh Bình còn một số tồn tại như: một số hồ sơ còn chậm thi hành án, án còn kéo dài qua nhiều năm chưa xử lý kịp thời.  

Chi cục THADS huyện Thanh Bình đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, đơn vị sẽ khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại. Thông qua việc giám sát đã giúp Chi cục THADS huyện Thanh Bình phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn trong thời gian tới./.   
Hồ Thị Huệ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: