Sign In

PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TẠI CHI CỤC THADS THỊ XÃ KINH MÔN

22/09/2022

PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN  KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ  TẠI CHI CỤC THADS THỊ XÃ KINH MÔN
Thực hiện Quyết định kiểm tra số 1389/QĐ-CTHADS ngày 13/9/2022 và kế hoạch kiểm tra số 1395/KH-ĐKT  ngày 14/9/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng phòng NV và TCTHA  làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Việt Hoa công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên đề tại Chi cục THADS thị xã Kinh Môn, thời gian kiểm tra là 02 ngày.

Sau khi đồng chí Lê Thị Việt Hoa thông qua Quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra,  đại diện Lãnh đạo chi cục, đồng chí Lương Thị Hạnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị. Đồng chí hoàn toàn nhất trí với cách thức, phương thức làm việc của Đoàn kiểm tra, các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến.
.
Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra giúp chi cục nắm bắt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức của đơn vị. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm được giao. Qua đó để đánh giá bình xét thi đua hàng năm của các cá nhân, tập thể, đồng thời là căn cứ để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
                                                                                                               NGUYỄN THỊ TÌNH - PHÒNG NV

Các tin đã đưa ngày: