Sign In

Chào đón Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I kết hợp Carnaval đường phố (26/10/2019)

04/10/2019

Chào đón Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I kết hợp Carnaval đường phố (26/10/2019)

Các tin đã đưa ngày: