Sign In

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Thông qua 9 mục tiêu cụ thể

27/08/2015

Trong 2 ngày 25 và 26-8, Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thanh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện các vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. 195 đại biểu đại diện cho hơn 3.400 đảng viên thuộc 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối tham dự đại hội.

Tham gia thảo luận tại đại hội có 6 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, tập trung vào các mặt công tác chính của Đảng ủy khối, như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tại cấp ủy cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên... Đại hội cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến ghi nhận những đóng góp tích cực của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí đặc thù trong Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và ngành phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đảng bộ khối cần tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp khả thi để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ cần lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; tham mưu, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng và phát huy văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, hiệu quả, khoa học và văn minh. Đặc biệt, cần phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là đối với các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước.

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 
Đại hội biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 9 mục tiêu cơ bản: phấn đấu 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bảo đảm chất lượng; có 50% trở lên số tổ chức cơ sở đảng xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% số cấp ủy, chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó có 80% trở lên số cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc; 80% trở lên số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên số tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ sở đạt vững mạnh; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh được Tỉnh ủy tặng bằng khen...

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa 8 đã bầu đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Bí thư; bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí.
 


Theo Website của UBND tỉnh Hải Dương

Các tin đã đưa ngày: