Sign In

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015

28/01/2016

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015
Ngày 22/01/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2016. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và đồngchí Nguyễn Văn Tường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.
 
                   Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn, Trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
 
 
     Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác công tác công đoàn cho thấy, năm 2015, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành cơ bản toàn diện các nội dung Chương trình công tác công đoàn năm 2015. Trong năm 2015, Công đoàn đã làm tốt công tác tham gia quản lý cơ quan, cụ thể đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tranh thủ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động; phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Đặc biệt, năm 2015, Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, ngoài việc tham gia đăng ký xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh xuất sắc, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức và sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh để quyết định nâng cấp thành lập 10 Công đoàn bộ phận từ 10 Tổ công đoàn trực thuộc trước đây, nâng tổng số tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở lên 13 Công đoàn bộ phận. Ngay sau khi quyết định thành lập, Công đoàn cơ sở đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn bộ phận mới được thành lập tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2017. Đến nay 10/10 Công đoàn bộ phận đã tổ chức thành công đại hội theo đúng quy định.
             Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2015, nhất là việc tổ chức các hoạt động bề nổi chưa được quan tâm, chưa thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia; công tác thăm hỏi, tặng quà có trường hợp chưa kịp thời…

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn viên chức và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn cơ sở đã làm được trong năm 2015, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phải nhìn nhận một cách nghiêm túc những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Các đồng chí lãnh đạo cũng đã định hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2016, nhất là đối với ngành Thi hành án dân sự, năm 2016 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống, do đó, tổ chức Công đoàn cần phối hợp thường xuyên, kịp thời và hiệu quả với Thủ trưởng cơ quan trong việc tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt Công đoàn phải đóng vai trò đi đầu trong việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016) theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra.
                                                                                                                                         Đình Chiến

 

Các tin đã đưa ngày: