Sign In

Một số kết quả đạt được trong công tác Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2017

13/09/2017

Một số kết quả đạt được trong công tác Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2017
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ phận cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh, chủ động, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan để triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2017 đã đề ra. Do đó, kết quả công tác Công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trên các mặt cụ thể như sau:
- Về công tác xây dựng tổ chức tổ công đoàn: Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn. Cho đến nay, Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 31 đoàn viên (Đoàn viên nam 15, đoàn viên nữ 16), 14 đồng chí là lãnh đạo, quản lý ( 9 nam, 5 nữ); về trình độ chuyên môn: có 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sỹ, 22 Cử nhân, 01 Cử nhân Cao đẳng, 01Trung cấp;  về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp là 03 đồng chí,  Trung cấp 14 đồng chí, sơ cấp 8 đồng chí; đoàn viên là đảng viên có 27 đồng chí.
- Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia quản lý, xây dựng cơ quan: Trong nhiệm kỳ, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn đã chủ động tuyên truyền giới thiệu các văn bản pháp luật về, nhất là văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đến cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan  triển khai thực hiện Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS ngày 23/8/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, đồng thời vận động đoàn viên Công đoàn tích cực học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng ủy.
Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm; hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; năm Gia đình Việt Nam; tháng hành động vì Trẻ em; ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn cấp trên với 100% cán bộ, công chức và người lao động đã tham gia viết bài.
Ban Chấp hành Công đoàn đã thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị công chức hàng năm; tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia nhiều ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế của cơ quan, như: Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của cơ quan …; tham gia thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công chức, công tác bình xét thi đua, khen thưởng, xét nâng lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề và giám sát việc thực hiện  các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động theo đúng  quy định của pháp luật.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú đi học tìm hiểu về Đảng và đã có 01 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
- Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và tổ chức các hoạt động xã hội: Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống cán bộ đoàn viên như: Động viên về vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên trong các dịp Lễ, Tết, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời khi cán bộ đoàn viên có khó khăn, ốm đau, việc hiếu đối với tứ thân phụ mẫu của đoàn viên; Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng chuyên môn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi lễ hội đầu năm, thăm quan nghỉ mát vào dịp hè; chi động viên cho đoàn viên vào dịp lễ, tết, do đó đã góp phần động viên cán bộ, công chức và người lao động phấn khởi, tích cực công tác; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các cháu thiếu nhi của con cán bộ, đoàn viên nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Rằm trung thu. Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh biểu dương khen thưởng, tặng quà con cán bộ, đoàn viên của toàn Ngành có thành tích cao trong học tập.
Ban Chấp hành Công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, như: Qũy Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hải Dương: 1.500.000đ; Quỹ Nhân đạo do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động với số tiền là 4.140.000đồng; Qũy Đền ơn đáp nghĩa do UBMTTQ tỉnh Hải Dương phát động với số tiền: 4.520.000 đồng; vận động quyên góp bổ sung Quỹ khuyến học, Quỹ nghĩa tình với số tiền 3.000.000 đồng/năm; ủng hộ đồng bào Miền Trung thiệt hại do mưa lũ mỗi công chức là một ngày lương với tổng số tiền là 5.483.000 đồng; vận động, cử 05 đoàn viên tham gia ngày Hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” theo Kế hoạch số 1716/KH-BCĐ ngày 18/7/2016 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện - UBND tỉnh Hải Dương phát động và Kế hoạch số 1812/KH-BCĐ ngày 26/6/2017 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ năm 2017”. 
- Về công tác nữ công: Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự, Chương trình về công tác nữ công, trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết 04-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới" và Chỉ thị 37-CT/BBT của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ; Nghị định số 19/NĐ-CP về quy định các cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho Hội phụ nữ các cấp tham gia vào quản lý nhà nước. Trong 14 đồng chí là lãnh đạo, quản lý của cơ quan có 5 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,7%.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ vào kế hoạch công tác của năm của Ban Chấp hành, Tổ nữ công đã tổ chức phát động các phong trào thi đua như: "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"…trong nữ cán bộ, công chức và người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống và tặng quà cho chị em nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Việc làm trên đã động viên chị em tích cực thực hiện phong trào thi đua hai giỏi, phong trào phụ nữ tích cực học tập, giúp nhau cùng tiến bộ.
- Kết quả phong trào thi đua: Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh phát động, trong nhiệm kỳ qua cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục đã tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt các công việc được giao, kết quả đã đạt được theo các năm như sau:
+ Năm 2013: Có 26/29 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4/4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
+ Năm 2014: Có 27/32 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3/4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
+ Năm 2015: Có 26/31 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3/4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
+ Năm 2016: Có 24/32 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4/4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; trong đó có 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” cơ quan Cục THADS tỉnh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng 02 công trình nước sạch cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn của xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang với số tiền là 9.000.000 đồng.
Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn còn phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà",  "Xây dựng cơ quan văn hoá ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng người cán bộ, công chức gương mẫu.
Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017 trình Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành đã đề nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong đó: tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển hội viên, đảm bảo 100% công chức, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp của Thủ trưởng cơ quan để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tham gia quản lý, xây dựng cơ quan; tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong cơ quan;  tích cực phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của công chức, người lao động; vận động 100 % đoàn viên tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ các loại quỹ do công đoàn phát động; tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; chấp hành tốt chính sách dân số, gia đình; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ quan và nơi cư trú. Phấn đấu có 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó: có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% hoàn thành xuất sắc (trên 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở); thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
 
  Vũ Đình Xuân - Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ phận cơ quan Cục THADS tỉn Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: