Sign In

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020.

18/12/2017

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020.
Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 03/7/2017 của Đảng bộ Cục THADS tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2020.
 
         
       (toàn cảnh Đại hội)
        Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Minh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 
        Sau Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị lan Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa II trình Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020, theo đó đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đề án cơ cấu nhân sự Chi ủy Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2017-2020

       Thảo luận Báo cáo chính trị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 trên các mặt công tác, cụ thể: Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (sau đó là Chỉ thị số 05) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, năm 2015, 2016, 2017 cơ quan Văn phòng đều được công nhận là Tấp thể lao động tiên tiến; công tác xây dựng tổ chức Đảng thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu với Đảng ủy cử 02 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 đồng chí, hàng năm Chi bộ đều được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ và cơ quan Cục THADS tỉnh. Các đại biểu cũng tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020 như trong Báo cáo Chính trị đã đề ra.

(Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội)
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời yêu cầu Chi ủy Chi bộ bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng đã phát biểu định hướng công tác bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đảm bảo các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa mới phải là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để cùng tập thể Ban Chi ủy thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.
          Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục THADS lần thứ III đã bầu được 03 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới với số phiếu tín tuyệt đối, đảm bảo theo đúng cơ cấu, số lượng.
            Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Ban Chi ủy khóa mới cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Cục THADS tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
                                                                                                       Nguyễn Văn Thắng
                                                                                                Bí thư Chi bộ Văn phòng
 
 

Các tin đã đưa ngày: