Sign In

Nghị định số 30-NĐ/CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư

11/03/2020

Tổ Biên tập trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn Nghị định số 30-NĐ/CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, để các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: