Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự (24/07/2015)

Sáng ngày 02/7/2015, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy đã chủ trì Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự giữa liên ngành các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy. Tham dự lễ ký kết quy chế phối hợp có đồng chí Phạm Phú Xuất - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn Cục THADS thành phố, Lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy.
Các tin đã đưa ngày: