Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự

24/07/2015

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự
Sáng ngày 02/7/2015, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy đã chủ trì Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự giữa liên ngành các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy. Tham dự lễ ký kết quy chế phối hợp có đồng chí Phạm Phú Xuất - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn Cục THADS thành phố, Lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy.

 

      Mục đích của việc ký kết quy chế phối hợp là: Tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn huyện nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự trong việc chấp hành bản án, quyết định của Toà án. Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 01 ngày 06/11/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan của huyện quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp liên ngành giữa Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, Quy chế đã quy định về việc hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, việc cấp và chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án; về việc giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định, trả lời kiến nghị, thụ lý và giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự; việc giao nhận vật chứng, tài sản, việc xử lý vật chứng; việc xác minh việc chấp hành án của đối tượng phạm tội; quy định về công tác phối hợp trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự; việc bán tài sản đã kê biên cũng như quy định về việc trao đổi cung cấp thông tin và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự...và các quy định khác có liên quan.

Đồng chí Phạm Phú Xuất phát biểu tại Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Phú Xuất - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy, đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, quy chế phối hợp liên ngành này là tiền đề để thực hiện tốt, có hiệu quả hơn nữa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự trong việc chấp hành bản án, quyết định của Tòa án.

Thay mặt Chi cục THADS huyện Kiến Thuỵ, đồng chí Phạm Văn Vơ - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phạm Phú Xuất - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy đồng thời cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Thường trực huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp hiệu qủa, tích cực của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Công an huyện Kiến Thuỵ đối với công tác thi hành án dân sự thời gian qua. 
Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2015, cũng như tinh thần của Quy chế liên ngành trong công tác thi hành án dân sự đã được ký kết, thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy sẽ triển khai hoạt động kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, tiến hành xác minh các vụ, việc có điều kiện thi hành và kiểm sát việc xét miễn giảm thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy. Đồng thời, sẽ phối hợp với Công an, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự ở địa phương.


Theo Đỗ Đức Luân - Chi cục THADS huyện Kiến Thuỵ

Các tin đã đưa ngày: