Sign In

Hội nghị Giao ban trực tuyến Quý 1 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục THADS địa phương và Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 4 tháng đầu năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố

14/02/2020

Hội nghị Giao ban trực tuyến Quý 1 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục THADS địa phương và Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 4 tháng đầu năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-TCTHADS ngày 20/01/2020, sáng ngày 11/02/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban trực truyến công tác thi hành án dân sự quý 1/2020 với 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương. Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã tham gia hội nghị tại điểm cầu Trung ương, tại các điểm cầu địa phương có sự tham dự của Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục. 
       Buổi chiều cùng ngày, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 4 tháng đầu năm 2020 nhằm triển khai ngay các nội dung Tổng cục Thi hành án dân sự đã quán triệt, chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban trực tuyến, đồng thời đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính 4 tháng đầu năm, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2020.
       Thành phần tham dự Hội nghị giao ban gồm có đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng chủ trì hội nghị, các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án, cán bộ thống kê - tổng hợp Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
       Trong 4 tháng đầu năm, các Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả như sau:
       Kết quả thi hành án về việc: Tổng số thụ lý 12.214 việc (trong đó: số cũ chuyển sang: 9.268 việc, số mới thụ lý 2.946 việc), tăng 59 việc (0,49%) so với cùng kỳ năm 2019. Số việc đã ủy thác 39 việc. Số việc phải thi hành 12.175 việc, trong đó có: 5.476 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 44,98%) và 6.699 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 55,02%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.959 việc, đạt tỷ lệ 35,77%, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 344 việc (14,94%). Số việc chuyển kỳ sau 10.216 việc, tăng 413 việc (4,21%).
       Kết quả thi hành về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 6.741 tỷ 137 triệu 573 nghìn đồng (năm trước chuyển sang 6.424.209.579.000đ, số thụ lý mới 316.927.994.000đ), giảm 2.900.926.986.000đ (30,09%) so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền ủy thác 54.043.050 nghìn đồng. Số tiền phải thi hành 6.687.094.523.000 đồng, kết quả xác minh, phân loại 3.393.889.667.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 50,75%) và 3.293.204.856.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 49,25%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 197.088.455.000 đồng, đạt tỷ lệ 5,81%, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 27.582.410.000 đồng (12,28%).Số tiền chuyển kỳ sau 6.490.006.068.000 đồng, giảm 2.326.127.817.000 đồng (26,38%).
       Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện (đặc biệt các đơn vị có kết quả thi hành án thấp, lượng án lớn, phức tạp, triển khai cập nhật phần mềm thụ lý thi hành án còn chậm,…), các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Phó cục trưởng về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Hồng Quang đã kết luận chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí yêu cầu các đơn vị, mỗi cán bộ công chức thi hành án dân sự thành phố khẩn trương, bắt tay ngày vào công việc vì nhiệm vụ công tác còn rất nặng nề và nhiều thách thức. Bên cạnh một số đơn vị chủ động nghiêm túc nhưng còn nhiều đơn vị tinh thần trách nhiệm công tác còn chưa cao đề nghị thủ trưởng đơn cần chấn chỉnh, nghiêm túc triển khác ngày các nhiệm vụ công tác trọng tâm được giao. Cần quyết liệt hơn nữa, nâng cao chất lượng, kết quả giải quyết án tín dụng ngân hàng, hành chính, tham nhũng kinh tế. Quản lý tang tài vật đảm bảo chặt chẽ, không chủ quan, không để sai sót, vi phạm. Công tác thẩm định giá, bán đấu giá, thủ trưởng đơn vị phải quan tâm chỉ đạo trực tiếp, không để tình trạng khoán trắng cho chấp hành viên. Thực hiện đúng, đầy đủ thông tư số 06/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo thống kê trong thi hành án dân sự. Cập nhật phần mềm phải hoàn thành xong trước 28/2/2020, chấm dứt việc chênh lệch số liệu giữa phần mềm, kế toán, thống kê. Tăng cường công tác phòng chống dịch nCoV. Phát động và khuyến khích cán bộ công chức người lao động và các cơ quan Thi hành dân sự thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật tại các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố./.


Theo Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Phòng Kiểm tra & GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: