Sign In

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

27/03/2017

Đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
     Sáng ngày 23/03/2017, Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự tinh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Đức Thái - Bí thư chi bộ, Cục trưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí đại diện Cấpi ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Cục.
          Hội Cựu chiến binh Cục được thành lập và ra mắt ngày 22/12/ 2016, trong thời gian qua, Hội đã khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như, các hội viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đi đầu gương mẫu, đăng ký và cam kết thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng và của Hội cấp trên; duy trì thường xuyên công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng… Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn thừa nhận thiếu sót, tồn tại trong nhiệm kỳ qua là: nội dung sinh hoạt của Hội chưa phong phú, chất lượng chưa cao; chưa duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt tập trung…
 
            Thông qua đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã đề ra phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: hằng năm Hội giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% hội viên gương mẫu, được học tập, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội Cựu chiến binh cấp trên, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 30% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên…
 
            Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội và tại phiên họp lần thứ nhất của Ban chấp hành Hội đã bầu đồng chí Bùi Đức Thái giữ chức Chủ tịch Hội; đồng chí Trần Đức Long giữ chức Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh gồm 05 đồng chí, trong đó có 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
 
 
              Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Hội Cựu chiến binh Cục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên phối hợp với cơ quan, các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
                                                             VP Cục Thi hành án dấn sự tỉnh Hà Nam

Các tin đã đưa ngày: