Sign In

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

27/03/2017

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam
          Thực hiện Chương trình công tác số 05-CTr/BCĐ ngày 23/2/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam, ngày 20/03/2017 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
     Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Bùi Đức Thái, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự trình bày báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thi hành án dân sự đã quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành và địa phương về công tác cải cách tư pháp, cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Công tác phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự của các Ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/05/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tri số 27-TT/TU ngày 07/4/2015 của Tỉnh ủy Hà Nam; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh; Tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh ngày càng được hoàn thiện; chất lượng công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự trong  tỉnh đã thụ lý 2.882 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 2.026 việc, đã giải quyết xong 1.870 việc; đạt tỷ 92%. Về tiền, đã thụ lý 203.260.868.000 đồng, trong đó, số có điều kiện giải quyết là 180.339.805.000 đồng, đã giải quyết xong số tiền trên 72.619.412.000 đồng, đạt tỷ lệ 40%. Trong 05 tháng năm 2017: kết quả công tác thi hành án về việc đạt tỷ lệ: 63%; về tiền đạt tỷ lệ 12%.


        Sau khi nghe các ý kiến phát biểu đánh giá về những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện công tác cải cách tư pháp và hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thay mặt cho Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc khắc phục khó khăn, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đem lại niềm tin của nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong hoạt động công tác, đồng thời đề nghị Cục cần tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời quán triệt các văn bản pháp luật, các hướng dẫn về công tác thi hành án dân sự cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; thống kê, rà soát và phân loại các án tồn đọng, tìm nguyên nhân chủ động giải quyết dứt điểm, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cải cách tư pháp theo yêu cầu.

        Thay mặt cho Lãnh đạo Cục, đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và góp ý của đồng chí  trưởng Đoàn, đồng thời xác định trong thời gian tới sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.
 
Nguyễn Xuân Thắng - Văn phòng CTHADS.

Các tin đã đưa ngày: