Sign In

Ký kết Quy chế phối hợp công tác trong thi hành án dân sự giữa Sở tài nguyên & môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

30/12/2019

Ký kết Quy chế phối hợp công tác trong thi hành án dân sự giữa Sở tài nguyên & môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.
Thực hiện Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường trong công tác thi hành án dân sự. Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Nam  và Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Nam thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai…
 
     Chiều ngày 27/12/2019 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai… Dự Lễ ký có đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hảo – Phó Giám đốc (phụ trách) Sở tài nguyên & môi trường; các đồng chí lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo Sở TN&MT; đại diện các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở TN&MT; Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; đại diện các phòng chuyên môn Cục THADS; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố;
     Lĩnh vực đất đai là vấn đề phức tạp và nhạy cảm luôn ảnh hưởng trực tiếp quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, trong quá trình thực thi các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến lĩnh vực này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan nhất là cơ quan phụ trách lĩnh vực môi trường, tài nguyên, đất đai. Do đó, Quy chế phối hợp được ký kết nhằm giúp các cơ quan THADS căn cứ tra cứu để xác minh hiện trạng để từ đó đưa ra quyết định đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Quy chế này xây dựng gồm 10 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó quy định nguyên tắc, cơ chế phối hợp giữa Sở TN&MT và Cục THADS  trong công tác trao đổi thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn những khó khăn về nghiệp vụ, xử lý vướng mắc, khiếu nại, phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp, định kỳ hai bên tổng hợp báo cáo kết quả THADS  liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để bàn biện pháp giải quyết đảm bảo các bản án, quyết định trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực này được thi hành dứt điểm.


 
        Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cục trưởng Cục THADS hy vọng việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, hạn chế tối đa số việc THADS liên quan lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh tồn đọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Giám đốc (phụ trách) Sở TN&MT cũng mong muốn sau lễ ký Quy chế, Cục THADS và Sở TN&MT sẽ tăng cường tốt hơn công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị đối với các lĩnh vực công tác, định kỳ có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc./.
                                                                                                         Bảo Thư – Vp Cục THADS Hà Nam
 

Các tin đã đưa ngày: