Sign In

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

23/07/2019

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Sáng ngày 18/7/2019, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Trưởng Khối Thi đua nội chính tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho 08 đơn vị thuộc Khối Thi đua Nội chính tỉnh, Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.
 
 
 
          Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành chiến lược phát triển Kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" và phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Dưới sự lãnh đạo của Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị trong Khối đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua với chủ đề, khẩu hiệu thiết thực, hiệu quả. Mục tiêu của các phong trào thi đua nhằm tăng cường đổi mới; tạo động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ hăng hái thi đua phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, làm việc có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua; tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ công tác chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành; giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật… đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và của các ngành trong Khối. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được các ngành tổ chức thực hiện đảm bảo đúng định hướng, mục tiêu. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương các điển hình tiên tiến, ghi Sổ vàng gương người tốt, việc tốt; tích cực nhân rộng cách làm mới, hay, hiệu quả; việc xét, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu đảm bảo kịp thời, đặc biệt quan tâm khen thưởng đối với các tập thể nhỏ và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp lao động, chiến đấu ở cơ sở.
 
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của mỗi ngành và phong trào thi đua của toàn Khối, trong đó mỗi ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đăng ký, các nhiệm vụ đột xuất do ngành, địa phương giao; tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; thực hiện cải cách hành chính; làm tốt công tác Đảng, đoàn thể ... Đồng chí Bùi Đức Thái - Trưởng Khối Thi đua Nội chính đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong khối 6 tháng đầu năm, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của từng ngành, lĩnh vực, tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh./.
 
Sơn Ngọc - Cục THADS tỉnh Hà Nam
 

Các tin đã đưa ngày: