Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019

11/01/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019
 
     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
     Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, cùng toàn thể  công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
     Thay mặt lãnh đạo Cục, đ/c Vũ Ngọc Phương, Phó Cục trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đánh giá năm qua mặc dù công tác thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn, nhiều việc dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại, án liên quan đến tín dụng ngân hàng có tính chất phức tạp với số tiền phải thi hành lớn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục, Chi cục THADS trong tỉnh, đã bám sát định hướng, chỉ đạo và triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch của ngành, của tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành chức năng, công tác thi hành án dân sự tiếp tục có chuyển biến có hiệu quả. Năm 2018 toàn tỉnh phải thi hành 3.508 việc tương ứng với số tiền 184.085.547.000 đồng, trong đó  só việc có điều kiện là 2.738 việc tương ứng với số tiền 158.017.829.000 đồng. Kết quả đã thi hành xong 2.490 việc tương ứng với số tiền 67.725.714.000 đồng, đạt 91 % về việc và 43 % về tiền trên án có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu của tổng cục THADS giao là 17,5% về việc và 10%, một số vụ việc khó khăn phức tạp đã được tập trung giải quyết có hiệu quả; bộ máy, tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường, củng cố; kỷ cương, kỷ luật ở các đơn vị được siết chặt hơn, bảo đảm đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của nội bộ của cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng sâu sát, chủ động hơn; các mặt công tác khác được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực.


      Bên cạnh mặt đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số việc thi hành có giá trị lớn, việc liên quan đến bất động sản chưa giải quyết xong; Án liên quan đến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng chưa có biện pháp hữu hiệu để thi hành dứt điểm; vẫn còn những sai sót, vi phạm về nghiệp vụ; công tác tuyên truyền pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính chưa có nhiều chuyển biến; công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao... Vì vậy, cần phải được làm rõ, tìm ra những nguyên nhân và đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
     Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Đức Thái, Cục trưởng đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp  của các cấp, các ngành, nhất là các Ngành trong Khối nội chính. Xác định công tác THADS, hành chính ngày càng  khó khăn. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác THADS, hành chính, mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì.
     Năm 2019, tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục và các Chi cục, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn tập trung cho các đơn vị có lượng việc phức tạp; triển khai, thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  
Đ/c đề nghị toàn ngành phải  xây dựng khối nội bộ đoàn kết thống nhất,  nỗ lực tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã đề ra, phấn đấu thi hành xong trên 74,5% về việc và 35 % về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và điều hành./.
                                                 Nguyễn Xuân Thắng - VP Cục THADS tỉnh Hà Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: