Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam ký kết bản Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Hà Nam về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

14/12/2018

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam ký kết bản Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Hà Nam về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Căn cứ bản Thỏa thuận hợp tác số 3626/TTHT-TCTHADS-BĐVN ngày 28/9/2018 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Sáng ngày 15/11/2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện Tỉnh Hà Nam phối hợp ký bản thỏa thuận hợp tác số 133/CTHADS-BĐT.
     Sau khi ký kết bản Thỏa thuận hợp tác số 133/CTHADS-BĐT, sáng ngày 07/12/2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam và Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách của hai đơn vị về dịch vụ cung ứng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam qua dịch vụ của bưu điện và một số dịch vụ khác.

    
     Nhằm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đặc biệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC.
     Việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính phải bảo đảm an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian theo quy định, bảo đảm tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho cơ quan giải quyết TTHC.Trước mắt triển khai hai dịch vụ đó là: Thủ tục xác nhận kết quả thi hành án; Thủ tục nhận đơn yêu cầu thi hành án.


 
     Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ 2 đơn vị nắm rõ hơn về quy trình hoạt động, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC về thi hành án dân sự, đảm bảo đúng thời gian, địa điểm nhận và trả kết quả. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các bưu điện trên toàn tỉnh trong phối hợp với các cơ quan thi hành án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Thi hành án dân sự. Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các mức phí, lệ phí vận chuyển có liên quan tại bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến của các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
 
Văn phòng Cục.

Các tin đã đưa ngày: