Sign In

Thông báo số 686/TB-THA ngày 12/8/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên (12/08/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ại thửa đất số 63E, tờ bản đồ số 36, diện tích 4m2 tại: Thôn Trung Hà xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (Nay là tổ 7, Ngọc thụy, Long Biên, Hà Nội)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản ngày 637/TB-THADS ngày 15/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên (22/07/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 30-2(3), tờ bản đồ số  4, địa chỉ: Số 5/49/344 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Các tin đã đưa ngày: