Sign In

Thông báo số tài khoản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

05/04/2022

- Đơn vị hưởng: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
- Tài khoản số: 3949.0.1052728
- Mã quan hệ ngân sách: 1052728
- Mở tại Kho bạc nhà nước Hà Đông - thành phố Hà Nội
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: