Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 720/TB-THADS ngày 20/6/2024 (21/06/2024)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 112A, tờ bản đồ số 04, địa chỉ: thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 621920, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00809, do UBND huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây ( nay là thành phố Hà Nội) cấp ngày 18/01/2007 mang tên ông Nguyễn Duy Vĩnh và bà Trần Thị Hoàn, Đăng ký sang tên bà Tạ Thị Chi ngày 04/11/2010 tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng.
Các tin đã đưa ngày: