Sign In

Thông báo số 1341TB-CCTHADS ngày 29/7/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy (02/08/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 30, địa chỉ Tổ 32 (nay là tổ 17), phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, diện tích 57m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 427731, MS: 10113094462, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1611/1197.QĐ-UBND.2006 do UBND quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2006 đứng tên ông Thân Văn Hải, diện tích đo đạc thực tế là 55,7m2 và tài sản cải tạo, xây dựng sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Thân Văn Hải, bà Trần Minh Hơn. Tài sản gắn liền với đất là: 01 ngôi nhà bê tông 02 tầng có diện tích xây dựng là 18,1m2; 01 ngôi nhà bê tông 03 tầng, có diện tích xây dựng là 22,6m2; sân và cầu thang đi chung lên cả hai khối nhà có tổng diện tích 15m2.

Thông báo số 1340TB-CCTHADS ngày 29/7/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy (29/07/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 30, địa chỉ Tổ 32 (nay là tổ 17), phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, diện tích 57m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 427731, MS: 10113094462, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1611/1197.QĐ-UBND.2006 do UBND quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2006 đứng tên ông Thân Văn Hải, diện tích đo đạc thực tế là 55,7m2 và tài sản cải tạo, xây dựng sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Thân Văn Hải, bà Trần Minh Hơn. Tài sản gắn liền với đất là: 01 ngôi nhà bê tông 02 tầng có diện tích xây dựng là 18,1m2; 01 ngôi nhà bê tông 03 tầng, có diện tích xây dựng là 22,6m2; sân và cầu thang đi chung lên cả hai khối nhà có tổng diện tích 15m2.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1063/TB-CCTHADS ngày29/7/2021 của Chi cục THADS huyện Sóc Sơn (29/07/2021)

I. Quyền sử dụng thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01, diện tích 75 m2 cùng toàn bộ tài sản gắn liền đất tại đường 3, xã Phù  Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 820352, số vào sổ cấp GCN: CH01711 do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 03/9/2014 mang tên ông Trần Thanh Sơn, sang tên bà Đoàn Thị Vũ ngày 10/11/2014.
- Đất ở: 75m2
- 01 phần nhà 03 tầng diện tích 138m2 
- Sân gạch đỏ diện tích 28,9 m2 
II. Quyền sử dụng thửa đất số 02, tờ bản đồ số 01, diện tích 75m2 cùng toàn bộ tài sản gắn liền đất tại đường 3, Quýt Hạ, xã Phù  Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNDSDĐ số sổ S 230512, số vào sổ cấp GCN: 02507. QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 24/01/2003 mang tên Hộ ông Trần Lâm, sang tên cá nhân ông Trần Lâm ngày 13/8/2014.
- Đất ở: 75m
- 01 phần nhà 03 tầng diện tích 225m2 
III. Quyền sử dụng thửa đất số 343, tờ bản đồ số 01, diện tích 75m2 cùng toàn bộ tài sản gắn liền đất tại Đồng Quýt, đường 3, xã Phù  Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sổ BL 023263, số vào sổ cấp GCN: CH01217 do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/9/2012 mang tên bà Đoàn Thị Vũ.
- Đất ở: 75m
- 01 phần nhà xưởng 
IV. Quyền sử dụng thửa đất số 344, tờ bản đồ số 01, diện tích 75m2 cùng toàn bộ tài sản gắn liền đất tại đường 3 (Đồng Quýt), xã Phù  Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sổ BK 801424, số vào sổ cấp GCN: CH01165 do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 22/8/2012 mang tên bà Đoàn Thị Vũ.
- Đất ở: 75m
- 01 phần nhà xưởng diện tích 

Thông báo số 1339/TB-CCTHADS ngày 28/7/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giây (28/07/2021)

Tài sản bán đấu giá là chiếc xe ô tô con màu trắng, nhãn hiệu BMW 520i, số khung WBA5A31060D747580, số máy B8310948N20B20B, BKS 30A-742-08 thuộc quyền sở hữ sử dụng của anh Nguyễn Mạnh Hải, chứng nhận đăng ký xe ô tô số 144548 ngày 23/7/2015.
Các tin đã đưa ngày: