Sign In

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

28/04/2017

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo đối với các các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố luôn được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đối với các đồng chí sau:
Đồng chí Mai Xuân Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Đồng chí Lê Quang Chuyển, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ;
Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Quyền Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Đồng chí Chu Văn Tĩnh, Kế toán viên giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch – tài chính;  
Đồng chí Phạm Viết Hoàng, Kế toán viên giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch – tài chính;
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; đồng chí Chu Quang Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội; đồng chí Dương Minh Công - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội; các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn cùng toàn thể các đồng chí công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

 

 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chức mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh Đạo Cục, đồng Chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm đồng thời phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, với cương vị mới đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn, đồng sức đồng lòng, chung tay cùng tập thể cán bộ, công chức xây dựng đơn vị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Đồng chí Mai Xuân Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ Thủ trưởng đơn vị, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, quản lý chỉ đạo hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa đạt hiệu quả, nề nếp, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đối với 04 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các Phòng chuyên môn phải phối hợp cùng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, tham mưu giúp lãnh đạo Cục theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các Quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
 
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội
phát biểu giao nhiệm vụ

Thay mặt cho các đồng chí được nhận Quyết định bổ nhiệm, đồng chí Mai Xuân Hoa – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tin tưởng, tạo điều kiện cho các đồng chí được bổ nhiệm; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, hứa sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất người cán bộ, Đảng viên, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo, đoàn kết, chung tay với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Sự quan tâm của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố tạo điều kiện cho các đơn vị tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017 và những năm tiếp theo./.
Nguyễn Hữu Triều

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: