Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) Quý I/2024 và tổ chức phát động thi đua năm 2024

17/01/2024

Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) Quý I/2024 và tổ chức phát động thi đua năm 2024
Sáng ngày 16/01/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC Quý I/2024 và tổ chức phát động thi đua năm 2024.
Sáng ngày 16/01/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC Quý I/2024 và tổ chức phát động thi đua năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Dũng – Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị cùng có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc.
 
 
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Quý II/2024, trong báo cáo đã thể hiện kết quả: Cục THADS thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5893/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023; triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho các Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ. Kết quả THADS toàn Thành phố Quý I/2024: Tổng số việc phải thi hành 34.665  việc; số việc thi hành xong 7.100 việc, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023; số việc chuyển kỳ sau: 27.565 việc. Tổng số tiền phải thi hành 64.371.534.695 nghìn đồng; số tiền thi hành xong 3.363.602.205 nghìn đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023; số tiền chuyển kỳ sau 61.007.932.490 nghìn đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong Quý II/2024. Trên cơ sở đó, các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS đã thảo luận làm rõ thêm về kết quả thực hiện, chia sẻ cách làm và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội đã trao Quyết định công nhận danh hiệu cho Tập thể lao động xuất sắc năm 2023, danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành tư pháp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.
 
 Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Dũng

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trao Bằng khen
 
 
   
Ảnh: Đồng chí Vũ Hồng Dương
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trao Bằng khen
 
 

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Thái, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú,
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trao Bằng khen
 
Tiếp theo Chương trình, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội phát động thi đua năm 2024 và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024.
 

 
Ảnh: Đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát động thi đua năm 2024
 


Ảnh: Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2024
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng – Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội đã tiếp tục quán triệt một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội; ghi nhận kết quả công tác của các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan THADS thành phố Hà Nội cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cho Chấp hành viên, công chức, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề ra các giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tự kiểm tra, rà soát án trên 01 năm, án đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, án tín dụng ngân hàng, án Ban Chỉ đạo để có giải pháp tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện các quy định định của pháp luật về thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; chú trọng công tác điều động, luân chuyển công chức để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 
 
  
Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Dũng
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
                                                                                          
 
                                                                                      Tin, ảnh: Lý Hà
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: