Sign In

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội.

26/09/2023

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội.
Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hải - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Trang - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Thực hiện kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm 2023; Thực hiện công tác kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Ngày 20 tháng 9 năm 2023 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hải - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Trang - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
 
 
Tham dự Lễ công bố Quyết định có đồng chí Vũ Hồng Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Cục trưởng; đồng chí Lê Quang Chuyển - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức.
 
 
Đồng chí Vũ Hồng Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng cùng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Cục trưởng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí
 
Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã giao nhiệm vụ, yêu cầu hai đồng chí tân Phó Chi cục trưởng cần phải không ngừng tự trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Lãnh đạo Chi cục xây dựng đơn vị thống nhất, đoàn kết, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của Phó thủ trưởng cơ quan Thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo quản lý chỉ đạo hoạt động của Chi cục hiệu quả, nề nếp, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tổ chức thi hành án quyết liệt, đồng bộ, có các biện pháp cụ thể giải quyết phù hợp để thi hành án đạt kết quả. Phấn đấu tổ chức thực hiện việc thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Hai đồng chí cần thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Chi cục trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trưởng; cùng tập thể lãnh đạo Chi cục nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở thực tiễn công tác, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở địa phương.
 
 
  Đồng chí Vũ Hồng Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng
phát biểu giao nhiệm vụ

Tiếp thu các ý kiến của đại diện lãnh đạo Cục, Đồng chí Phạm Thị Trang thay mặt cho hai đồng chí c phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục thi hành án dân sự, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng, nhận nhiệm vụ được giao và hứa sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục trau dồi, học hỏi để nâng cao năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đoàn kết, chung tay cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong đơn vị để hoàn thành tốt các kế hoạch công tác đã đề ra.
 

 
  Đồng chí Phạm Thị Trang đại diện cho hai đồng chí tân Phó Chi cục trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ
 
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng, cả hai đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới./.

Tin - Ảnh:Phạm Hồng Minh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: