Sign In

Công tác đôn đốc thi hành án dân sự của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội 03 tháng đầu năm công tác 2024 tại Chi cục THADS huyện Quốc Oai và quận Hà Đông.

05/02/2024

Công tác đôn đốc thi hành án dân sự của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội 03 tháng đầu năm công tác 2024 tại Chi cục THADS huyện Quốc Oai và quận Hà Đông.
Ngày 22/01/2024 và 29/01/2024, Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng do đồng chí Phó cục trưởng Trần Quốc Thái – Tổ trưởng làm Trưởng đoàn công tác và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ để thực hiện việc đôn đốc hồ sơ thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng (TDNH) và việc bán đấu giá (BĐG) tài sản thành nhưng chưa giao được tài sản tại 02 Chi cục THADS huyện Quốc Oai và quận Hà Đông.
Thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2024, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội về việc đôn đốc, chỉ đạo THADS đối với các Chi cục THADS trên địa bàn thành phố. Ngày 22/01/2024 và 29/01/2024, Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng do đồng chí Phó cục trưởng Trần Quốc Thái – Tổ trưởng làm Trưởng đoàn công tác và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ để thực hiện việc đôn đốc hồ sơ thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng (TDNH) và việc bán đấu giá (BĐG) tài sản thành nhưng chưa giao được tài sản tại 02 Chi cục THADS huyện Quốc Oai và quận Hà Đông. 
Tại buổi làm việc, 02 Chi cục báo cáo kết quả thi hành đối với các việc TDNH, BĐG thành chưa giao được tài sản tại đơn vị, đánh giá các nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Đoàn công tác đã tiến hành rà soát các vụ việc, trao đổi về những khó khăn vướng mắc của đơn vị và có kết luận nội dung thực hiện đối với một số vụ việc.
 

Đồng chí Trần Quốc Thái kết luận một số nội dung: giao đồng chí Chi cục trưởng thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành uỷ, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên tổ chức thi hành án theo các chỉ đạo, thông báo kết luận và báo cáo Cục THADS thành phố Hà Nội. Đối với một số việc thi hành án bán đấu giá thành, yêu cầu Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên giám sát chặt chẽ thời gian nộp tiền mua tài sản, đảm bảo nộp tiền đúng hạn theo quy định. Các vụ việc đã bán đấu giá thành, người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản, Lãnh đạo đơn vị phải chỉ đạo Chấp hành viên khẩn trương thực hiện các thủ tục giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định, bảo đảm không phát sinh các tình huống bồi thường Nhà nước. Chấp hành viên có trách nhiệm giám sát các tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo việc bán đấu giá đúng quy định. Yêu cầu Chấp hành viên không can thiệp vào việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, không câu kết, thông đồng với tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá để dìm giá tài sản

Cục THADS thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai công tác đôn đốc THADS đối với việc thi hành án TDNH và BĐG thành chưa giao được tài sản trong những tháng tiếp theo của năm công tác 2024 tại các Chi cục THADS trên địa bàn thành phố để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tại mỗi đơn vị và góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chung của toàn thành phố.
 
 Đỗ Đức Huy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: