Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề và trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18/05/2023

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề và trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 17/5/2023, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” và Học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao thưởng các cá nhân có thành tích suất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUC ngày 22/02/2023 và Kế hoạch số 63-KH/ĐUC ngày 13/4/2023 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Ngày 17/5/2023, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” và Học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao thưởng các cá nhân có thành tích suất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục, toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Cục.
 

(Ảnh toàn cảnh hội nghị)
 
 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội giới thiệu nội dung chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”; Đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh’’ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
 
 
(Ảnh Đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
thành phố Hà Nội
truyền đạt chuyên đề).

 

(Ảnh Đồng chí Phạm Văn Dũng  – Bí thư, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Đảng bộ Cục tổ chức trao thưởng cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
 
 

(Ảnh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
 
Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu các chi bộ tiếp tục quán triệt, phổ biến tại các toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tích cực nghiên cứu học tập; Mỗi đảng viên phải gương mẫu chấp hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao “nói đi đôi với làm”; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, nâng cao kỷ luật, kỷ cương của đảng viên, công chức gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu, tính sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                          Hồng Loan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: