Sign In

Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025

25/08/2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày 24/8/2022, Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.
Tham dự Đại hội có các đại biểu là Phó Bí thư Đảng ủy; các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 15 đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
 
 
Quang cảnh Đại hội


Quang cảnh Đại hội
 

 
Đại hội đã đánh giá trong Nhiệm kỳ 2020- 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi bộ Văn phòng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Chi bộ; duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, của ngành. Ban Chi ủy Chi bộ đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ. Các mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra; nhiều nhiệm vụ mới phát sinh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020- 2022, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng Cục tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã chỉ ra, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2022- 2025 đã đề ra.
 
 
Đ/c Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục khóa VI, nhiệm kỳ 2022- 2025
 
Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Lý Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Chánh Văn phòng Cục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Ninh Thị Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Cục giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Xuân Tùng, Thư ký thi hành án, Văn phòng Cục, Ủy viên Ban Chi ủy Chi bộ. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự khóa VI, nhiệm kỳ 2022- 2025./.
 
 
Đ/c Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2022- 2025
                                       
                                                                                                     Tin: Lý Hà
                                                                                                      Ảnh: Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: