Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt các Nghị quyết TW 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

13/01/2017

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt các Nghị quyết TW 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Kế hoạch số 26 -KH/TU ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 29 -KH/ĐUK ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 21-KH/ĐUC ngày 29/12/2016 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc Tổ chức quán triệt, tuyên truyển, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung  cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 13/01/2017 Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Cục và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trực thuộc.
Đồng chí Lê Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

 
Đ/c Lê Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Lê Quang Tiến đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
 

 
Toàn cảnh Hội Nghị

Hội nghị  cũng đã được nghe đồng chí Lê Quang Tiến  -  Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017”; Nghị quyết về “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới”.
Kết thúc đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng các quận, huyện, thị xã trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để nhanh chóng đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XII sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời yêu cầu các đảng viên Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội viết bài thu hoạch nộp về Đảng ủy Cục để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.
Đặng Thị Nga
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: