Sign In

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố

23/06/2017

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố
Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội, chiều ngày 14 tháng 6 năm 2017, đồng chí  Lê Hồng Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Thành Uỷ - Phó  Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tháng 6/2017 để nghe và chỉ đạo đối với vụ việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại huyện Phú Xuyên và công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Phú Xuyên, đại diện các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát huyện Phú Xuyên.
Tại cuộc họp, Chi cục THADS huyện Phú Xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS Thành phố. Theo đó Chi cục THADS huyện Phú Xuyên tổ chức thi hành bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Chi cục THADS huyện Phú Xuyên báo cáo Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo các cơ quan phối hợp tổ chức cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba giữ và thông báo cho người có tài sản gắn liền với nhà đất kê biên theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo THADS huyện Phú Xuyên đã tổ chức họp, các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện đồng thuận việc ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án đúng pháp luật, các bước về thi hành án đều có Viện kiểm sát tham gia và công nhận đúng trình tự thủ tục. Các thành viên Ban Chỉ đạo  đã bàn bạc, thảo luận về trình tự, thủ tục thi hành án và quan điểm của các cơ quan, ban ngành về việc tổ chức thi hành bản án.       
 
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí  Lê Hồng Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Thành Uỷ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự Thành phố khẳng định việc cưỡng chế thi hành án nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Bản án có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng, đương sự phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự yêu cầu Cục THADS Thành phố tiếp tục rà soát lại các trình tự, thủ tục, quy trình tổ chức thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật; Ban chỉ đạo THADS huyện Phú Xuyên chỉ đạo các ban, ngành đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh...để vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo cũng đã yêu cầu cần tăng cường và phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành hữu quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố. Ngoài ra, các ngành, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân…

Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo THADS Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Quy chế làm việc và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã được phân công nhằm phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực chất, hiệu quả. UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS. Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc cần phát huy vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự được thường xuyên, thực chất, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự nói chung cũng như các vụ việc cụ thể cần có sự phối hợp chỉ đạo, giải quyết.

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố sẽ đạt kết quả cao, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao; các vụ, việc khó khăn, phức tạp sẽ được giải quyết dứt điểm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân./.                            
                                                                                                Nguyễn Văn Dụng

Các tin đã đưa ngày: