Sign In

VKSND huyện Thạch Thất trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự

30/08/2023

VKSND huyện Thạch Thất trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự
Thực hiện kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật và phúc tra việc thực hiện kiến nghị về thi hành án dân sự - hành chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất năm 2023, đoàn công tác của VKSND huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Thạch Thất làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất.
Thực hiện kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật và phúc tra việc thực hiện kiến nghị về thi hành án dân sự - hành chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất năm 2023, đoàn công tác của VKSND huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Thạch Thất làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất.
 

Tại buổi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Thạch Thất đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, đồng thời đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm sát thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

VKSND huyện Thạch Thất tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và của cơ quan, tổ chức, góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm sát sẽ kịp thời phát những ưu, khuyết điểm để phát huy và kịp thời khắc phục những tồn tại.

Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân huyện Thạch Thất đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/7/2023, đánh giá những thuận lợi, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, văn bản báo cáo và phối hợp nghiêm túc để đoàn kiểm sát thực hiện tốt kế hoạch kiểm sát.

Ngay sau buổi công bố quyết định, Đoàn kiểm sát đã tiếp nhận và nghiên cứu các hồ sơ thi hành án, việc tổ chức thi hành án; kiểm sát việc thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/7/2023 gồm các nội dung về quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án; quyết định tiếp tục thi hành án; giao tài sản cho người mua trúng đấu giá và các công tác khác theo kế hoạch. Thời gian kiểm sát là 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm sát trực tiếp. Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, các thành viên trong đoàn kiểm sát sẽ tiến hành phân loại và tổng hợp vi phạm, dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát để công bố.
 


Theo Thạch Thất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: