Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2018

07/03/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2018
   Sang  ngày 05/03/2018, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 Hội nghị đã đánh giá khách quan, dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo Cục, vai trò của các tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan. Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2017; Kế hoạch trong tâm công tác năm 2018; Báo cáo công khai kinh phí ngân sánh năm năm 2017, Dự toán ngân sách năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết công đoàn năm 2017… Các báo cáo đều đánh giá, năm 2017 công chức, người lao động Ngành Thi hành án nói chung; công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình nói riêng đều đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch công tác năm 2017  đề ra. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có sự chuyển biến, nội bộ các đơn vị đoàn kết, công chức và người lao động chấp hành tốt các nội quy cơ quan, quy chế của Ngành.
 
            Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2018
 
        Tại Hội nghị, công chức, người lao động đã phát biểu thảo luận tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, phát huy tinh thần dân chủ,tự chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế tồn tại, yếu kém trong năm 2017, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành  nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác năm 2018 được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã đề ra.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2017 đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực vận động công chức, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua… từ đó tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2018
 
Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị
       
  Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức Cục đã được 100% công chức, người lao động có mặt biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết.
  Cũng tại Hội nghị này Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua trong Đoàn viên Công đoàn và trao thưởng cho các Tập thể cá nhân công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.
 
Đồng chí  Chủ tịch công đoàn trao thưởng cho các tập thể cá nhân công đoàn viên có thành tích xuất sâc năm 2017
 
 
 Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: