Sign In

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

21/02/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình
 
     Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan đơn vị sáng ngày 21/02/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 với sự tham dự của toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá khách quan, dân chủ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác. Đồng chủ trì Hội nghi có đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư Chi bộ Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Duy Vui Chủ tịch công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.        
         Hội nghị đã nghe và thảo luận về các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019; trương trình trọng tâm công tác 2020; Báo cáo thực hiện nghi quyết Hội nghi công chức viên chức người lao động năm 2019; Báo cáo công tác tài chính năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Qua trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất nhận định: Năm 2019, công chức, viên chức, người lao động Ngành Thi hành án nói chung; công chức, viên chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình nói riêng đều đã nỗ lực tập chung cao độ phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ mà Kế hoạch công tác năm 2019  đề ra. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có sự chuyển biến, nội bộ các đơn vị đoàn kết, công chức và người lao động chấp hành tốt các nội quy cơ quan, quy chế của Ngành.
             Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động cũng sôi nổi phát biểu thảo luận, thẳng thắn đóng góp những những ý kiến xây dựng vấn đề mà Lãnh đạo Cục và Tổ chức Công đoàn cũng như cán bộ công chức, người lao động cần quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác năm 2020 mà Đảng nhà nước và các Bộ ngành đã giao phó. Đặc biệt thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, tới công chức cơ quan đặc biệt là công chức nữ…
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức người lao động 2020
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2019 đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực vận động công chức, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua… từ đó tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2020


Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục THADS phát biểu tại Hội nghị 
          Hội nghị đã biể quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết của Hội nghị 100% công chức, người lao động có mặt hưởng ứng biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết.
    Cũng tại Hội nghị này Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trao thưởng cho các Tập thể cá nhân công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
 

Đồng chí Cục trưởng và Chủ tịch công đoàn trao thưởng cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc năm 2019
 
 Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: