Sign In

Cuc Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý cục Thi hành án dân sự năm 2022

13/12/2022

Cuc Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý cục Thi hành án dân sự năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Sáng ngày 13/12/2022 Cục THADS tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo Cục và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Hải, Ủy viên Ủỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Duy Viễn, Phó Trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan Nội chính Tỉnh ủy. Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình gồm có tập thể lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện các tổ chức đoàn thể Cục THADS.
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Cục và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022 được tổ chức nghiêm túc đúng quy định, đúng thành phần tham hội Hội nghị, các ý kiến tham luận thẳng thắn, đúng trọng tâm.
Tại Hội nghị, Trần Xuân Hải, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy có ý kiến chia sẻ những khó khăn, thách thức về nhiệm vụ công tác THADS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và mong muốn tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2023.
Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Trần Văn Dũng đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại biểu khách mời, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hòa Bình tiếp thu ý kiến chia sẻ của đồng chí Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo Cục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm công tác 2023./.

Tác giả ảnh: Bùi Công Định
Theo Bài viết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: