Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2021

15/07/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2021

(Toàn cảnh Hội nghi giao ban quý III và sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối  năm  2021)
 
Chiều ngày 15/07/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính quý III, sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  9 tháng đầu năm  2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Kế toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối  năm 2021. Qua 9 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2021, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể: 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh tổng số giải quyết là 4.000, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 789 việc; Số thụ lý mới là 3.211 việc, giảm 85 việc (giảm 2,58% so với cùng kỳ năm 2020);  Sau khi trừ đi số ủy thác 49 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 việc, tổng số phải thi hành là 3.951 việc. Qua phân loại việc có: 3.608 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 91,32%     341 việc chưa có điều kiện GQ (chiếm tỷ lệ 8,68%)
Kết quả: Đã giải quyết xong 2.806 việc, đạt tỷ lệ 77,77% thiếu 5,23% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021. Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 437 việc.Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là  1.145 việc,
 Kết quả thi hành về tiền: Tổng số giải quyết là 1.449 tỷ 232 triệu 025 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 199.104.955.000 đồng; Số thụ lý mới là 1.250.127.070.000đồng, tăng 1.089.221.887.000 đồng (tăng 676,93%) so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi số ủy thác là 14.454.405.000đồng, tổng số phải thi hành là 1.434.777.620.000 đồng. Qua phân loại về  tiền có: 1.272.600.240.000đồng có điều kiện thi hành (chiếm 88,70%);    157.609.380.000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm 10,98%). Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong  52.175.869.000 đồng. Kết quả: Đạt tỷ lệ 4,10%/40,10% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021, thiếu 36,00% về tiền. Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là   106.994.800.000 đồng. Số tiền chuyển kỳ sau  1.382.601.751.000 đồng. Về kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Trong 9 tháng năm 2021, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 15 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 01 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 14 bản án).
   Kết quả theo dõi THAHC: 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh không có vụ việc phải theo dõi thi hành án hành chính. Kết quả công tác tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2021. Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2021 (Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS). Cục THADS đã xây dựng Kế hoạch công tác 2021, kịp thời xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch trong tâm công tác năm 2021 và trình Tổng cục THADS thẩm định (Quyết định số 26/QĐ-CTHADS ngày 12 tháng 01 năm 2021) và ban hành Quyết định giao chỉ tiêu số 209/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành chính cho các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021.  Qua 9 tháng thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ với 09 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được kết quả như sau. Về công tác phân loại án: Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, phân loại án đối với 100% tổng số án phải thi hành, xác định rõ cơ sở pháp lý để đưa ra tiêu chí phân loại án bảo đảm chính xác, thực chất số việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành, cụ thể. Trong 9 tháng 2021, toàn tỉnh số việc có điều kiện thi hành chiếm 91,32%; số việc chưa có điều kiện thi hành chiếm 8,63%. Một số đơn vị có tỷ lệ phân loại án về việc có điều kiện đạt cao như: Kim Bôi 97,05%; Đà Bắc 93,43%, Lạc Sơn 93,13%, Lạc Thủy 91,97%, Chi cục TP Hòa Bình 90,85%... Đánh giá chung kết quả  tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 cụ thể:  Toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 77,77%/83% so với chỉ tiêu được giao cả năm 2021 còn thiếu 5,23%.  Trong đó có 3/11 đơn vị về việc đã đạt và vượt chỉ tiêu như: Đà Bắc đạt 89,45%  (vượt 6,45%); Yên Thủy đạt 89,45% (vượt 6,41%) Chi cục Thành phố Hòa Bình đạt 83,83% (vượt 0,83%). Về tiền đạt lệ 4,10%/40,10% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021 còn thiếu 36,00%. Trong đó có 5/11đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về tiền như:  Yên Thủy đạt 86,36% (vượt 46,26%); Đà Bắc đạt 85,25% (vượt 45,15%) Kim Bôi đạt 52,87% (vượt 12,77%); Tân Lạc đạt 49,65% (vượt 9,55%) Cao Phong đạt 40,26%  (vượt 0,16%). Nhiều đơn vị 9 tháng 2021 kết quả về việc và tiền còn thấp như: Về việc như: Cao Phong đạt 59,52% (thiếu 23,48%); Lương Sơn 69,34% (thiếu 13,66%); Tân Lạc 70,56% (thiếu 12,44%; Lạc Sơn 71,81% (thiếu 11,19%). Về tiền nhiều đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu giao cả năm 2021 như:  Lạc Thủy  đạt 14,06% (thiếu 26,04%); Lạc Sơn đạt 12,65% (thiếu 21,92%); Chi cục tp Hòa Bình đạt 24,94% (thiếu 15,16%). Các đơn vị kết quả về tiền quá thấp như: Chi cục Lương Sơn đạt 1,66% (thiếu 38,44%); Mai Châu đạt 5,66% (thiếu 34,44%);
    Với kết quả trên, Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm, theo dõi chỉ đạo sát sao hoạt động thi hành án của từng Chấp hành viên để tăng cường chỉ đạo tìm giải pháp, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Kịp thời tổ chức rà soát, phân loại và kiểm tra việc giải quyết án của đơn vị mình, để  hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác THADS năm 2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tổng cục THADS giao.
 
 
(Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị)
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị, 9 tháng  đầu năm từ đó đưa ra các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp tháo gỡ và có hướng giải quyết nhất là đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong 3 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.
 

(Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình Phát biểu kết luận Hội nghị)
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 và những giải pháp cho các tháng tiếp theo. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật  Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc. bên cạnh đó phải nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2021.
   Cũng tại hội nghị này thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng đồng chí Hồ Ngọc Dinh Cục trưởng cục THADS tỉnh Hòa Bình đã trao giấy khen của Tổng cục trưởng cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) và Cục THADS tỉnh Hòa Bình đã trao giấy khen cho hai tập thể và ba cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm này. 
Bùi công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Tác giả ảnh: Bùi Công Định
Theo Bài viết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: