Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

17/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021
Sáng ngày 16/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021 Dự và chỉ đạo Hôi nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Võ Ngọc Kiên Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, đai diện Viên Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Tòa Án nhân dân tỉnh, đại diên Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Bưu điên tỉnh Hòa Bình. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng , Thẩm tra viên chính Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như cá nhân đồng Chủ tịch và các cơ quan hữu quan đối với công tác thi hành án dân sự. Thông báo về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị để các đại biểu tham dự tập trung thảo luận.
Tại Hội nghị các Đại biểu đã được nghe Cục Thi hành án dân sự trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2021. Theo đó, năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đề ra, kết quả thi hành án về việc và về tiền vượt chỉ tiêu Quốc Hội giao cụ thể :
  + Tổng số giải quyết là 5.191, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 587 việc; Số thụ lý mới là 4.604 việc, tăng 347 việc (tăng 8,15% so với năm 2019); số ủy thác 72 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 01 việc.
+ Tổng số phải thi hành là 5.118 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 4.763 việc, chiếm 93,20% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 348 việc, chiếm 6,80% trong tổng số phải thi hành;
+ Thi hành xong là 4.284 việc, tăng 256 việc (tăng 6,36%) so với năm 2019; đạt tỷ lệ 89,94/82% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS  giao năm 2020, đạt và vượt 7,94%).
+ Số việc chuyển kỳ sau 834 việc
- Về tiền    
+ Tổng số giải quyết là 291 tỷ 129 triệu 564  nghìn đồng trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là  120.290.162.000 đồng; Số thụ lý mới là  170.839.402.000 đồng, giảm 101.659.490 nghìn đồng (giảm 37,31%) so với năm 2019; số ủy thác là 18.028.648.000đồng; số thu hồi, hủy quyết định thi hành án  40.500.000đồng,
+ Tổng số phải thi hành là   273.060.417.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là  118.990.673.000 đồng, chiếm 44,62% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là   151.233.935.000 đồng, chiếm 55,38% trong tổng số phải thi hành.
+ Thi hành xong là  59.566.637.000 đồng, giảm 20.050.755.000 giảm 25%) so với năm 2019; đạt tỷ lệ 50,06%/39% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS  giao năm 2020, đạt và vượt 11,06% về tiền), giảm 0,28% so với năm 2019.
+ Số tiền chuyển kỳ sau 213.493.780.000đ
- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải thi hành loại này là 77 việc, tương ứng với số tiền là 155.591.736.000đồng (chiếm 1,5% về việc và 57% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 14 việc thu được số tiền là 34.095.252.000đồng, đạt tỷ lệ 28,57% về việc và 48,86% về tiền. So với năm 2019 tăng tỷ lệ 11,65% về việc và tăng 12,16%.về tiền
Như vậy, mặc dù lượng việc phải thi hành liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng tăng, đặc biệt về tiền nhưng kết quả thi hành xong về việc và tiền đều tăng so với năm 2019. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của Chính phủ, Tổng cục trong việc thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sự chủ động, linh hoạt của Cục THADS tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để rà soát, báo cáo thống kê, nhận định các khó khăn, vướng mắc của từng vụ việc, trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành 06 việc, với số tiền 599.902.916đồng. Số có điều kiện là 04 việc, với số tiền 386.202.916đồng. Đã thi hành xong 01 việc, với số tiền là trên 153.191.916đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 02 việc, với số tiền 213.700.000 đồng. Đạt tỷ lệ 25% về việc và 40% về tiền.
- Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối 39 việc, tương ứng với số tiền 187.567.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được 39 việc với số tiền 187.567.000 đồng. So với năm 2019, số việc được xét miễn giảm không tăng số tiền giảm là  17.028.000đồng.
- Về kết quả thi hành án đối với tổng số việc mà người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù: Năm 2020, tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 680 việc, tương ứng với 23 tỷ 026 triệu 964 nghìn đồng. Kết quả: Thi hành xong 380 việc, thu được số tiền là 2 tỷ 459 triệu 041 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 56% về việc và 11% về tiền (so với năm 2019, thi hành xong tăng 42 việc  và giảm 1 tỷ 148 triệu 151 nghìn đồng; giảm 1% tỷ lệ về việc và giảm 4% tỷ lệ về tiền)
- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 43 trường hợp, giảm 12 trường hợp so với năm 2019, do có 01 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 42 trường hợp, giảm 08 trường hợp so với năm 2020, trong đó có 07 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, giảm 15 trường hợp so với năm 2019; số việc cưỡng chế thành công 39 việc, số việc cưỡng chế chưa thành công 01 việc và số việc chưa tổ chức cưỡng chế là 02 việc.
- Về kết quả bán đấu giá thành
Tổng số việc bán đấu giá thành là 04 việc, tương ứng với 4 tỷ 094 triệu 934 nghìn đồng; trong đó kỳ trước chuyển sang là 03 việc tương ứng 1 tỷ 193 triệu 134 nghìn đồng (so với năm 2019 giảm 5 việc, số tiền bán đấu giá giảm 1.639.481.000đồng)
Đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: 03 việc, tương ứng 1 tỷ 193 triệu 134 nghìn đồng, chiếm 75% về việc, 29 % về tiền (so với  năm 2019 giảm 5 việc, tương ứng với số tiền 4.106.548.000). Chưa giao tài sản: 01 việc, tương ứng 2.901.800.000 đồng, (so với năm 2019 bằng về số việc và tăng 2.467.067.000đồng. Lý do giá trị tài sản định giá quá cao. Năm 2020 không có vụ việc hủy kết quả bán đấu giá
  • Kết quả đấu giá chưa thành:
Tổng số việc bán đấu giá chưa thành là 06 việc, tương ứng  22.653.857.000 (Số tiền bán đấu giá thời điểm báo cáo 3.774.096.000đồng). Trong đó, kỳ trước chuyển sang 03 việc tương ứng 2.299.512.000 đồng; thụ lý mới 03 việc, tương ứng 1.474.584.000đồng. Số lượng bán đấu giá trên 10 lần là 0 việc, dưới 02 lần là 01 việc (so với năm 2019 tăng 02 việc, tương ứng với số tiền là 2.106.609.000 bằng so với năm 2019).
- Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, ra quyết định thi hành án
Ngay từ đầu năm, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục THADS xác định phân loại án là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác này. Trong năm, đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, phân loại án đối với 100% tổng số án phải thi hành, xác định rõ cơ sở pháp lý để đưa ra tiêu chí phân loại án bảo đảm chính xác, số việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; kịp thời đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành 100% việc chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm...
Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm. Tập trung kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo các cơ quan THADS. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật công vụ, quản lý công chức đối với các Chi cục. Năm 2020, các cơ quan THADS trong tỉnh không có công chức, người lao động bị xử lý kỷ luật.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phát biểu chỉ đao hội nghị
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm vừa qua. Đồng thời đồng chí chỉ rõ: Sự phối hợp tham mưu của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự có việc, có lúc chưa cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án dân sự. Về phương hướng, nhiệm vụ 2021 toàn ngành Thi hành án tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh về THADS,THAHC  để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất;
Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, bảo đảm kết quả THADS, hành chính thực chất, bền vững; Tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, án trọng điểm, nhất là những việc thi hành án có giá trị cao, thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao;
Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo Thi hành án dân sự.
Tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính, Ban Chỉ đạo THADS. Tạo được sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
Tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề nghị các cơ quan trong khối Nội chính tăng cường, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong phối hợp, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo THADS các cấp.
 Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo Thi hành án dân sự theo Luật THADS.
 Cục Thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể đối với những vấn đề, vụ việc được xin ý kiến, Tránh tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trong công tác tổng kết, cần tập trung làm rõ, đánh giá chính xác công tác chỉ đạo thực hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra của năm trước, đây là yếu tố quan trọng phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 
(Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình)
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, cảm ơn sự ghi nhận của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những tiên bộ của ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong năm qua. Thay mặt cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đồng chí Cục trưởng hứa sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và mong được đón nhận sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các cấp, các ngành có liên quan trong những năm tiếp theo.Cũng tại Hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Cục đã trao các danh hiệu, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp và các  hình thức thi đua cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2020.
 
Bùi Công Định –Cục THADS Tỉnh Hòa Bình
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: